banner

Novinky

  KNIHA TÝŽDŇA
  Jestvujú alternatívne fakty? Je
  poznanie sociálnou konštrukciou?
  Môže byť niečo pravda pre mňa, ale
  nie pre iného človeka, alebo je pravda
  objektívna? Asa Wikforss, profesorka
  teoretickej filozofie, skúma fenomén
  rezistencie voči poznaniu z filozofickej
  perspektívy. Čo je poznanie? Aké
  psychologické mechanizmy nám bránia
  prijať fakty a ako predchádzať rezistencii
  voči poznaniu? Ako sa brániť falošným
  a nepodloženým tvrdeniam? Akú úlohu
  hrajú médiá a ako môžu pomôcť školy?
  Kľúčová diskusia o fungovaní demokracie
  sa práve začala!  
Uložiť
Uložiť

Aktuálne akcie