home
banner

Novinky

KNIHA TÝŽDŇA    
UZDRAVTE SI DUŠU
 
      Návod na dosiahnutie vnútorného šťastia
      a pokoja. Jednoduchý a priamočiary
      duchovný sprievodca vám otvorí cestu k
      vyzdraveniu tela i duše a oboznámi
      vás s autorkinými výnimočnými liečebnými
      postupmi. Prostredníctvom základných
      cvičení, pokynov a jedinečných liečebných
      symbolov vám ukáže ako pochopiť a zmeniť
      svoje postoje, citové stereotypy, zdravie a
      kariéru, či ako sa silou mysle zbaviť chaosu
      a  bolesti...
 

Aktuálne akcie