home
banner

Novinky

KNIHA TÝŽDŇA    
 Eliza. Zvádzaj ma pomaly
         O nevere trochu inak. Román zo
         súčasnosti, v ktorom sa autorka rozhodla
         opísať  neveru neštandardným spôsobom. 
         Čo sa stane s rodinou, keď  zlyhá muž?
         Odpoveď  býva jasná  – odchádza a
         starostlivosť o deti zväčša prenecháva
         manželke. Ale čo ak sa zaľúbi vydatá žena?
         Je schopná spáliť za sebou všetky mosty?
         Nájde porozumenie vo svojom okolí?

Aktuálne akcie