*Počet kníh:
*Názov školy:
*Adresa:
Adresa dodania:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
*Kontaktná osoba:
*Telefón:
*E-mail:
Poznámka:
*Opíšte kód
kod